София 1421, бул. Арсеналски 115
info@e-crimeacademy.com +359 2 421 58 55

Обучения по киберсигурност

Cyber Security & Investigation Consultancy

Cyber Security Research

Обучения

Образованието е ключово за ефективно противодействие на киберпрестъпленията

Информираност

Необходима е постоянна информираност за киберзаплахите

Експертни консултации

Тестове за пробиви в информационната сигурност, киберразследвания, оценка на сигурността

Последни новини

Албена Спасова, председател на УС на академията, участва с две презентации в най-големия прибалтийски форум по киберсигурност DSS ITSEC 2016: Кибер, свързаност и несигурност, състоящ се днес, 27 октомври, в столицата на Латвия, Рига. Как...

Не отваряйте прикачени файлове, ако не сте сигурни в подателя   Нов вирус, замаскиран като и-мейл от Националната агенция за приходите атакува потребителите. В и-мейла потребителите се приканват да отворят прикачен файл с разшире...

Поредно обучение по информационна сигурност и виртуални валути за ръководни служители от Националната агенция за приходите проведе на 13 октовмри 2016г. МАОКР в Банкя. Лектори бяха: Борислав Сестримски, експерт по информационна сигурност, Кирил Милев...

Публична администрация

Научете повече за дейностите, предназначени за публичната администрация.

още
Бизнес

Научете повече за дейностите, предназначени за бизнеса.

още
Крайни потребители

Научете повече за дейностите, предназначени за крайните потребители.

още
Проекти

Правителство и бизнес в противопоставяне на заплахата от компютърни престъпления

Проектът цели да повиши квалификацията на кадрите, работещи в областта на киберсигурността и противодействието на киберпрестъпленията и работещите с чувствителна информация и да повиши интернет културата на потребителите.

Мониторинг и разпознаване на езика на омразата онлайн (MANDOLA)

Целта на проекта е да се повиши информираността на обществото относно разпространението на езика на омразата онлайн и да се стимулират крайните потребители да сигнализират, ако станат свидетели или жертви на използването на такъв. 

Европейска програма за проучване на киберпрестъпленията и кибертероризма (COuRAGE)

Проектът цели да подобри сигурността на гражданите и критичните инфраструктури и да подпомогне работата на разследващите органи чрез създаване на Европейска програма за проучване на киберпрестъпленията и кибертероризма.

Български киберцентър по компетентност за обучение и изследвания (B2Centre)

Основната цел на проекта е да създаде регионален модел за взаимодействие между правоохранителните органи, бизнеса, академичните структури и неправителствените организации за противодействие и превенция на киберпрестъпленията.

Регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа

Събитието е пресечна точка на представители на водещи информационни и комуникационни компании, финансови организации, държавната администрация, НПО и правоохранителните органи от над 20 държави.

Виж всички проекти