София 1505, ул. "Каймакчалан" № 1, вх. А, ет. 3, ап. 14
info@e-crimeacademy.com +359 2 421 58 55
Дейности
Международна академия за обучение по киберразследвания фокусира дейността си в три основни направления: обучения, повишаване на информираността и консултантска дейност. Целта на академия е да повиши квалификацията на експертите, работещи в сферата на киберсигурността и борбата с киберпрестъпленията, да помогне за по-добрата информираност на обществото относно актуалните заплахи като организира конференции, форуми, срещи, беседи и като предоставя надеждни консултации. Основната задача е подпомагане за създаване сигурна Интернет среда.
Последни новини

  Прототип на иновативно смартфон решение беше разработен като част от проекта “Мониторинг и разпознаване на езика на омразата онлайн” (Monitoring ANd Detecting OnLine hAte speech - MANDOLA). Решението дава възможност на потребите...

Анализ представя инициативите в областта в шест държави от ЕС   Липса на достатъчно данни за случаи на език на омраза, необходимост от законодателни промени, необходимост от подобряване на сътрудничеството между публичните институции, биз...

  Тази есен София ще събере за четвърти път над 300 топ експерти по киберсигурност от публичния, частния и неправителствения сектор, представители на правоохранителните органи от над 20 държави, водещи университети и медии. Четвъртият фо...