Вход Регистрация

Схеми за измами с кредитни карти – Разследване, преследване и защита

Information

Обучението е фокусирано върху компютърно-техническа експертиза на скиминг устройства, разплащателна карта и компютърно-техническа експертиза на зловреден софтуеър на банкомат. Курсът представя най-разпространените измами с разплащателни карти, включително схеми за онлайн измами, схеми за измами с банкомати и схеми с физически неприсъстващи карти, скиминг, зловреден софтуер за банкомати/POS и ролята на всички участващи страни. Участниците ще се научат как да разпознават различни видове измама, как да провеждат ефективни техники на разследване, как да анализират получените данни и доказателства и как да квалифицират даден случай.

Content

Въведение в измами с разплащателни карти. Онлайн схеми за измами. Въведение в измами с кредитни карти. Схеми за измами с банкомати, измами с физически неприсъстваща карта. Скиминг. Механизми и инструменти за извършване на престъпление. Логически атаки срещу ATM, т.е. злонамерен софтуер за ATM. Маршрути за атака и тип злонамерен софтуер. Въведение в техниките и инструментите за разследване. Техники за разузнаване чрез отворени източници на информация. Атаки със зловреден софтуеър, насочени към POS. Токенизация. Биометрия и използването й при плащания. Мобилни приложения за плащане. Цифрова компютърно-техническа експертиза и анализ на данни. Видове престъпления, регулаторни аспекти и международно сътрудничество. Поверителност на личните данни и защита на данните - усъвършенстване в ЕС и международен опит.

Participants

Служители по правоприлагането. Прокурори. Съдии. Следователи, включително частни следователи. Изследователи. Журналисти. Специалисти по информационна сигурност, особено от финансовия и банков сектор. Изследователи компютърно-техническа експертиза.

Duration: Пет дни

Materials: Да

Certificate: Да, Сертификат за завършен курс

Requirements: *Необходимо е да си носите лаптоп. **При заявка може да се проведе двудневен курс, който да разглежда някои определени темите.

Price: 1900 лева