Вход Регистрация

Интернет измами и защита

Information

Този курс има за цел да подобри информираността на служителите относно основните видове и техники за измами, както и да им предостави знания и умения как да откриват и предотвратяват измама. Курсът представя накратко социалния инженеринг и няколко хакерски и OSINT /Разузнаване чрез отворени източници на информация/ техники, които могат да бъдат използвани от специалисти по сигурността. До края на курса участниците ще могат да разпознават измамна дейност и да прилагат ефективни техники за защита.

Content

Информираност относно измами и тяхното предотвратяване. Видове измами, техники и методи за откриването и предотвратяването им Мониторинг за осигуряване на стабилно разкриване на ключови видове измами: Използване на открадната финансова информация, измама при присвояване на сметки, измама с нова сметка. Измама с присвояване на сметка (ИПС) – как работи, излагане на риск, политики и процедури за намаляване на излагането на риск на ИПС, инструменти и техники на трети страни за подпомагане на организациите да разпознаят и предотвратят присвояване на сметка, как работят и как се прилагат. Въведение в измамите с кредитни карти - онлайн схеми за измами: кражба на идентичност, фишинг, вишинг, СМС фишинг, spear фишинг. Зловреден атаки, насочени към POS. Пробив на данни. Разбиране и разпознаване на начина на мислене на измамника. Обобщение на социалното инженерство. Незаконни продавачи и пазари. Разгледайте офертите - стоки, инструменти и обучение за хакери и бъдете наясно какво може да окаже влияние върху вашия бизнес. Техники за наблюдение, разследване и превенция. Въведение в OSINT /Разузнаване чрез отворени източници на информация/, техники и методи за проникване. Въведение в хакерство.

Participants

Служители по правоприлагането, Прокурори, Съдии, Следователи, включително частни следователи, Специалисти по информационна сигурност, особено от финансовия, сектор и банките, Изследователи, Журналисти, Служители събиране на дългове, Специалисти по информационна сигурност, Адвокати и юристи, Изследователи компютърно-техническа експертиза, Професионалисти от финансовия сектор, Човешки ресурси, Счетоводители и финансови специалисти. Всеки, който иска да знае как да разпознава онлайн измамите.

Duration: Два дни

Materials: Да

Certificate: Да, Сертификат за завършен курс

Requirements:

Price: 650 лева