Вход Регистрация

Укрепване на европейската мрежа от центрове по компетентност в областта на противодействието на киберпрестъпленията (SENTER)

Продължителност: Януари 2016г. - декември 2017г.

 

Финасиране: Европейската комисия, фонд “Вътрешна сигурност” - Полиция, 2014-2020

 

Партньори: Университет “Миколас Ромерис” - Вилнюс (Литва) - координатор, Международна академия за обучение по киберразследвания, Литовски киберцентър по компетентност за обучение и изследвания (L3CE), литовската компания EKT, Масарикови университет (Чехия), Льовенски католически университет (Белгия), Френски киберцентър по компетентност за обучение и изследвания, Талински технологичен университет (Естония), Университет по приложни науки Албщадт-Зигмаринген (Германия), Фондация за изследвания и технологии - Хелас (Гърция), Институт “Йозеф Стефан” (Словения) и полиция на Джърси.

 

Цели

Проектът цели да обособи европейска мрежа от центрове по компетентност и да подпомогне работата на националните точки, като създаде стратегия за тяхното бъдещо развитие.

 

Целеви групи: правоохранителните и правораздавателните органи, академичните институции, неправителствените организации, работещи в областта, органите за сертифициране и квалификация, научните и изследователските центрове, международните организации като Европол, Интерпол и ЕС3 и мрежите InSafe и FIU.NET.

 

Описание

Три тематични групи ще бъдат създадени в рамките на мрежата. Ще бъде изготвен наръчник, който ще представя успешни модели на центрове по компетентност и тяхната стратегия за управление и развитие. Акцент ще бъдат малките острови като Джърси, Гърнси, Ман и Гибралтар, за които ще бъдат разработени: модел на виртуален център по компетентност, стратегия по киберсигурност и стратегия за подобряване на компетенциите на правоохранителните органи. Ще бъде разработен и единен модел за повишаване компетенциите на разследващите структури, въз основа на който ще бъдат създадени две нови обучителни програми за правоохранителните агенции. Те ще бъдат представени по време на организираните по проекта конференции в Литва и Словения.