София 1505, ул. "Каймакчалан" № 1, вх. А, ет. 3, ап. 14
info@e-crimeacademy.com +359 2 421 58 55
Иновативно смартофон приложение за докладване на език на омразата онлайн беше разработено като част от проекта Мандола
26.09.2017

 

Прототип на иновативно смартфон решение беше разработен като част от проекта “Мониторинг и разпознаване на езика на омразата онлайн” (Monitoring ANd Detecting OnLine hAte speech - MANDOLA). Решението дава възможност на потребителите лесно и анонимно да докладват за език на омразата, с който са се сблъскали в социалните мрежи и интернет. Приложението е съвместимо с основните операционни системи за мобилни устройства – Android, IOS и Windows. В допълнение, решението предоставя статистическа информация за разпространението на езика на омразата и секция с най-често задавани въпроси. Решението е едно от трите техоногични достижения на проекта Мандола, който приключва на 30 септември 2017г.

 

Приложението дава възможност за два вида докладване на език на омразата. Първият е чрез Мандола прокси сървър, който се използва за докладване на публично достъпни публикации, съдържащи език на омразата, от източници като YouTube, Twitter, новинарски сайтове и форуми, като не се изискват лични данни. Вторият метод е чрез технологията OCR (технология за оптично разпознаване на символи). Когато потребителят попадне на публикация, съдържаща език на омразата в своя профил в социалната мрежа, може да заснеме екрана (да направи скриншот) и да докладва, без да споделя лични данни.

 

Второто технологично решение, разработено под шапката на проекта Мандола, е интерактивно табло за мониторинг (Monitoring Dashboard), което ще захранва смартфон приложението с данни за разпространението на езика на омразата. Таблото е многоезично и в момента използва информация от Twitter и уеб сайтове, но има възможност впоследствие да бъдат включени и други източници. То предоставя информация за различни георграфски райони, градове, държави и, дори, обобщена информация за Европейски съюз.

 

И двете решиния, и интерактивното табло, и приложението за смартфони, са все още прототипи (намират се на седмо ниво на техническа готовност – TRL 7), като са изготвени препоръки и за окончателното им доразработване и пускане на пазара.

 

Третото технологично решение, част от проекта Мандола, е порталът Мандола. Той позволява на потребителите да докладват за случаи на език на омразата онлайн на правоохранителните органи или на други организации, работещи в областта, в 14 държави. Потребители могат да докладват линковете, които съдържат език на омразата, анонимно. Порталът Мандола е достъпен на адрес: http://mandola-project.eu/portal/report.html.

 

Освен технологичните решения, като част от проекта Мандола бяха разработени и представени няколко анализа, изследващи различни аспекти на езика на омразата онлайн:

 

- “Незаконни прояви на омраза - дефиниции и последствия” (Definition of Illegal Hatred and Implications),

- Преглед и анализ на правните и етичните норми (Identification and Analysis of the Legal and Ethical Framework)

- Оценка на нивото на защита на личните данни при резултатите от проекта Мандола, включително препоръки за последващо доразработване на приложението за смратфони и интерактивното табло за мониторинг (Privacy Impact Assessment of the MANDOLA outcomes, including recommendations for future developers of the smartphone app and of the monitoring dashboard)

- “Езикът на омразата онлайн - въпроси и отговори” (FAQ on Responding to on-line hate speech),

- Наръчник с най-добрите практики срещу езика на омразата за представители на интернет индустрията (Best Practice Guide for Responding to Online Hate Speech for Internet Industry) и

- Анализ на инициативите в областта (Landscape and Gap Analysis).

 

По време на проекта бяха проведени: семинар за експерти от правоохранителните органи, НПО сектора, бизнеса, академичните институции и медиите и две срещи на експерти в областта.

 

Информация за всички документи и проведени събития е налична на: http://mandola-project.eu/publications. Документите са на английски език, като предстои тяхното адаптиране на български.Нашата дейност

Обучения

Образованието е ключово за ефективно противодействие на киберпрестъпленията

Информираност

Необходима е постоянна информираност за киберзаплахите

Експертни консултации

Тестове за пробиви в информационната сигурност, киберразследвания, оценка на сигурността

Научи повече